Skip to content
Samtalsterapi Psykolog KBT Terapi Vänersborg Trollhättan

Gruppbehandling

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) är en gruppbehandling som visat sig vara en effektiv metod för att förebygga stress och stressrelaterade besvär som resulterat i utmattningssyndrom (utbrändhet).

Boka tid direkt!
Kognitiv terapi (KBT) och mindfulness i kombination – mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT eller MBCT)

Mindfulness är en metod i att träna upp sin förmåga i att hantera stress och stressrelaterade besvär såsom utmattningssyndrom (utbrändhet).  

Det finns också forskning som styrker att behandlingsformen minskar risken till  återfall i depression. 

I MBKT arbetar man i en stegvis process som tränar upp förmågan att bli medveten om sina negativa tankemönster för att sedan möta dessa med nytt hjälpsamt förhållningssätt.

Resultaten efter 8 veckor med MBKT är mycket goda.

Feedback från deltagare:

En oerhörd betydelse ” – Vid de svåraste stunder så har mindfulness gett mig ett lugn som känts omöjligt tidigare”

“- Jag har lärt mig om andningens betydelse, materialet hög igenkänning och förståelse.”                                      

KURSSTART Mindfulness!  

Varför inte en nystart i självomhändetagande?

Som en del i den ökade ohälsan med ångest, stress och nedstämdhet. Kan iBalans erbjuda gruppbehandling. 

För mer info och anmälan:
info@ibalans-kbt.se
alt. telefon 0708-952 888

MBKT programmet:

Gruppbehandlingen omfattas av ett 8-veckorsprogram.

För dig som själv har stress eller stressrelaterade besvär (utmattningssyndrom, oro, ångest, depressioner) eller som vill lära dig Mindfulness från grunden för att förebygga stress.

Ett tillfälle i veckan, á 2 timmar.
Hemuppgifter med praktiska övningar att utföra mellan grupptillfällen.
På gruppträffar gemensam reflektion och med tema för varje tillfälle.