Skip to content
Samtalsterapi Psykolog KBT Terapi Vänersborg Trollhättan

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en metod att problemlösa och skapa en hållbar livsförändring.

Läs mer
Samtalsterapi Psykolog KBT Terapi Vänersborg Trollhättan

Livet är  inte lätt… Men det blir inte lättare om jag undviker det svåra… 

Metoden har sina rötter genom beteendeterapin och kognitiva terapin, och utvecklades till att omfattas av både beteende och kognition = Kognitiv beteendeterapi.

Historien i ditt liv har betydelse och är ibland ett tyngre bagage. Tillsammans skapar vi en förståelse för historien och fokuserar på det som ligger i nuet och i framtiden. Förändring består av att pröva nya beteenden för att få nya erfarenheter. Det betyder att man i terapin arbetar med tankar och känslor som sker här och nu. Som Psykoterapeut undersöker jag separata delar för att förstå vad som påverkar och skapar problem.

KBT är mest känt för sin metod att utföra exponering i flertalet av behandlingsinterventionerna. Dock består KBT också av andra användbara tekniker som är effektfulla; beteendeaktivering, rollspel, beteendeexperiment och avslappningsövningar.

Mellan behandlingssessionerna arbetar du med hemuppgifter, för att i praktiken och i vardagen tillämpa kunskaper och erhålla nya insikter.

Vi samarbetar med fokus på dina värderingar och livsmål.

Förutom att jag ser KBT-behandling som en effektiv metod att hjälpa klienter, så finns det evidens och forskning på att behandlingen är verksam för olika tillstånd.  Socialstyrelsen rekommenderar kognitiv beteendeterapi (KBT) vid olika psykiska åkommor, stressrelaterade besvär, depressioner och ångestproblematik.