Skip to content
Ing-Marie i Balans Samtalsterapi Psykolog KBT Terapi Vänersborg Trollhättan

Om mig

Hej, mitt namn är Ing-Marie Karlsson och bor strax utanför Trollhättan.

Jag är legitimerad psykoterapeut KBT och har kvalificerad kunskap för de behandlingsmetoder som iBalans erbjuder. Jag har erfarenhet av samtalshjälp, gruppbehandlingar och har också erfarenhet av samtalsterapi för barn och ungdom.

Det är viktigt för mig att du ska känna dig trygg i kontakten med mig.

Utbildningar:

  • Legitimerad Psykoterapeut KBT
  • Beteendevetare inom Arbete- och Organisations Psykologi
  • KBT- Kognitiv Psykoterapi steg 1
  • Handledare i MBKT – Mindfulness baserad kognitiv terapi
  • Counselling i KBT – samtalsteknik
  • Compassionfokuserad terapi – Introduktionskurs, genom Sofia Viotti 

I Sverige har vi ett legitimationssystem som innebär att endast den med speciell utbildning får kalla sig psykolog eller psykoterapeut. Den som fått en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen åtar sig att behandla sina patienter utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet” – Står därmed under samhällets tillsyn.

Som patient är du trygg när du besöker en Legitimerad psykoterapeut.