Skip to content
Samtalsterapi

Samtalsterapi

Ibland kanske det inte finns möjlighet att lösa sina bekymmer på egen hand, varpå att söka hjälp hos en legitimerad psykoterapeut kan vara en av lösningarna.

Boka tid direkt!
iBalans erbjuder hjälp vid olika tillstånd:
 • Stress
 • Depression
 • Panikångest
 • Tvångssyndrom OCD
 • Generaliserad ångest/oro GAD
 • Posttraumatiskt stressyndrom PTSD
 • Fobi
 • Sömnproblem
 • Livskriser
 • Gruppbehandling Mindfulness -MBKT
Psykisk hälsa:
 • Begreppet psykisk hälsa omfattar både ett mått på välbefinnande och funktionsförmåga.
 • Konkret handlar det om att kunna hålla en jämvikt mellan positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att ha goda sociala relationer och att vidareutveckla sin inre potential.
 • Det handlar också om att kunna känna njutning lust och lycka. En god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att man ska kunna bemästra livets olika svårigheter.
Samtalsterapi Psykolog KBT Terapi Vänersborg Trollhättan

Vid kontakt med iBalans

1.

Vi har en första dialog om hur det ser ut för dig, hur du tidigare försökt att bemästra din situation och vilka styrkor och möjligheter du har.

När du har bokat tid hos iBalans är det viktigt att du kommer i tid. Vid nybesök får du fylla i kontaktuppgifter och annan viktig information som du tycker är viktig för oss att veta.

2.

Att förstå symptom, uppkomst och tidigare lösningar gör att vi tillsammans tittar på alternativa vägar framåt. KBT bygger på att testa nya vägar genom exponering och beteendeexperiment. Det innebär att man gradvis utsätter sig för det man har svårt för, i hanterbara steg.

3.

Tillsammans utvärderar och planerar vi framåt för hur du ska hantera tillvaron med nya erhållna strategier.

4.

Mitt mål är att du ska känna att du får med dig rätt verktyg för att gå framåt och självständigt kunna hantera livssituationer.